Zásady ochrany osobních údajů

Tato stránka poskytuje informace o tom, jak obecně přistupuji ke shromažďování a uchovávání údajů podle příslušných právních předpisů.

Majitelkou této webové prezentace a správcem údajů je:

Kateřina Valentová

Podolí 155, 789 85 Mohelnice

Česká republika

IČ: 04214480, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku MÚ Mohelnice

Jaké údaje shromažďuji a uchovávám?

 • Při poskytování služeb nebo kontaktování prostřednictvím webu jde zejména o: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, fakturační adresu, případně IČ a DIČ.
 • Webové stránky využívají ke své činnosti souborů cookies, které sledují chování jejich uživatelů. Jedná se konkrétně o IP adresu, informace, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Z jakého důvodu?

 • Za účelem poskytování služeb, vystavování faktur a plnění povinností vyžadovaných aktuálními předpisy.
 • Za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí informací, o které jste mě požádali.
 • Za účelem zasílání obchodních sdělení. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@katerinavalentova.cz nebo jinou adresu, ze které jste ode mě jako správce údajů obdrželi obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?

 • Vaše osobní údaje budu zpracovávat já jako správce.
 • Dále mohou být Vaše osobní údaje předány dodavatelům, kteří pro mě vykonávají služby nezbytné k provozování mé podnikatelské činnosti. Zpracovatelem tedy mohou být: poskytovatelé serverových, webových, cloudových nebo IT služeb, účetní či daňový poradce nebo virtuální asistentka.

Jak dlouho údaje uchovávám?

 • Po dobu, po kterou Vám budu poskytovat služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.
 • Pro účely přímého marketingu budou osobní údaje zpracovány dále po dobu 5 let.
 • Údaje jsou po celou dobu zpracovávání přiměřeným způsobem chráněny.

Jaká máte práva?

 • Máto právo vědět, jaká vaše osobní údaje uchovávám, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho je uchovávám a kdo k nim má přístup.
 • Pokud uchovávám jakékoli vaše údaje, můžete mě požádat o jejich opravu či výmaz, pokud je to v dané situaci možné (a například jejich uchovávání nevyžadují právní předpisy).

Jak můžete uplatit svá práv nebo co můžete dělat, když si nejste jistí, jestli je s vašimi údaji nakládáno dobře?

 
Tyto zásady jsou účinné od 11. 10. 2021.