Zásady ochrany osobních údajů

Prostřednictvím této webové prezentace neshromažďuji osobní údaje, pokud mě sami dobrovolně nekontaktujete. Tato stránka poskytuje informace o tom, jak obecně přistupuji ke shromažďování a uchovávání údajů podle příslušných právních předpisů.

 

Majitelkou této webové prezentace a správcem údajů je:

Kateřina Valentová

Na Příkopech 850/8, Mohelnice

Česká republika

IČ: 04214480

 

Jaké údaje shromažďuji a uchovávám?

  •  Jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, fakturační adresu, případně IČ a DIČ.

Z jakého důvodu?

  •  Za účelem poskytování služeb a vystavování faktur – vždy na oprávněném základě.

Jak dlouho údaje uchovávám?

  •  Po dobu nezbytně nutnou podle zákonných ustanovení (údaje jsou po celou tuto dobu přiměřeným způsobem chráněny).

Jaká máte práva?

  • Máto právo vědět, jaká vaše osobní údaje uchovávám, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho je uchovávám a kdo k nim má přístup.
  • Pokud uchovávám jakékoli vaše údaje, můžete mě požádat o jejich opravu či výmaz, pokud je to v dané situaci možné (a například jejich uchovávání nevyžadují právní předpisy).

Co můžete dělat, když si nejste jistí, jestli je s vašimi údaji nakládáno dobře?